Schoolprojecten

Septemberwandeling

Begin van het schooljaar gaan we met alle leerlingen en leerkrachten wandelen in de Molse natuur. Deze wandeling, opgesplitst in een kleinere voor de onderbouw en grotere wandeling voor de bovenbouw, is een mooie, rustige manier om elkaar beter te leren kennen. Een hele dag buiten, samen stappend en spelend, is een ideale manier om een werkjaar goed te starten.

2023-2024: vrijdag 8 september 2023

Kwartiermakers

Lezen is ontzettend belangrijk. Kinderen met een leesachterstand krijgen deze achterstand vaak niet meer ingehaald. Deze kinderen kunnen zich door een gebrek aan taalvaardigheid niet volledig ontplooien.
Een dagelijks ritueel van een kwartier, krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm op. En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talent beter ontwikkelen.
Educatief centrum ‘Willewete’ selecteerde onze school om mee te werken aan dit pilootproject: ‘Kwartiermakers’.
Wij engageren ons om met de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar een jaar lang actief 4 maal per week 15 minuten te lezen.

Veilig in het verkeer

We love 2 C U !  (We love to see you)
Met deze slogan wil onze school de kinderen sensibiliseren om zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven. Elk kind krijgt daarom van de school een fluohesje in bruikleen.
We streven ernaar dat alle kinderen dit fluohesje zowel ’s morgens bij het naar school komen als ’s avonds bij het verlaten van de school aandoen.


Van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie nemen we deel aan de verkeersactie Helm op Fluo top. Door met een fluohesje en fietshelm naar school te komen, kunnen de kinderen stickers voor hun stickerkaart verdienen. Aan volle stickerkaarten zijn mooie beloningen gekoppeld.

Solidariteitsacties

Kinderen bewust maken van sommige problematieken kan alleen door hen er ook mee in contact te brengen. Zo werken we elk schooljaar samen met instanties die op een kindvriendelijke manier aandacht vragen voor zieken en zwakkeren in onze samenleving en in de wereld.

Schoolfeest

Op zaterdag 2 maart 2024 is ons jaarlijkse schoolfeest in de Robianozaal.

Openluchtklassen: 'Bosklassen in Durbuy'

Openluchtklassen kan je samenvatten als klassen buiten de muren van de school.
De leerkracht trekt er met haar leerlingen een werkweek op uit, weg van de vertrouwde schoolomgeving, om het klasgebeuren in een andere omgeving te laten plaatsvinden.
Dit heeft als positief gevolg dat kinderen inzichten en vaardigheden kunnen verwerven vanuit concrete ervaringen en activiteiten.
Al die ervaringen worden opgedaan tijdens leerwandelingen en allerlei bezoeken die worden georganiseerd bij het verkennen van de nieuwe omgeving.
Ook sport maakt een belangrijk onderdeel uit van zo’n werkweek.
Een ander voordeel is dat de leerlingen en leerkrachten elkaar op een heel andere manier leren kennen.
Leerlingen worden zelfstandiger en leren beter met elkaar samen te werken.
Onze openluchtklassen  - met de vijfde en zesde leerjaren - gaan om het jaar door in Durbuy.


Dit schooljaar gaan onze leerlingen niet op bosklassen.