Overzicht foto's

Schooljaar 2023-2024

Algemene foto's

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Derde leerjaar

Vierde leerjaar

Vijfde leerjaar

Zesde leerjaar

Je kan de foto's van onze activiteiten ook terugvinden op onze Facebook-pagina.

www.facebook.com/vbsrozenberg