Ons oudercomité

Het oudercomité bestaat uit leden van de oudervereniging die zich uit vrije wil inzetten voor de school.
- Zij werkt nauw samen met de school. Zij verleent advies in aangelegenheden die betrekking hebben op ouders en kinderen.
- Zij werkt mee aan de materiële uitbouw van de school door in overleg activiteiten te organiseren.
- Zij ondersteunt de werking van de school.