Schoolbestuur

Katholiek Onderwijs Mol vzw

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Ons schoolbestuur is vzw Katholiek Onderwijs Mol, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol


Bijkomende informatie over vzw KOM en SG Kombo vind je op www.sgkombo.be