Schoolraad

Deze raad is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, personeel en de lokale gemeenschap.
Door samenwerking tussen de diverse geledingen wil de raad meewerken aan het opvoedingsgebeuren in de school.

Personeel:

Helga Vanhoof, Ellen Bogie

Ouders:

Joline Hensen, Firdes Sezer

Lokale gemeenschap:

Lou Vreysen, Rita Lodewijckx

Verslagen schoolraad:

Verslag overleg van 4 mei 2021